MABP Magazine

Het magazine gaat haar zesde jaargang in en staat dit jaar in het teken van Reizen en Ontdekkingen, ‘Travel & Discoveries’, het thema van de MABP 2020.

redactie
Wil Boonen
Anouk Ruyters

layout
Amber Tillij

secretariaat
A. Ruyters
tel. +31 (0) 43 321 0079
aruyters@hotmail.com
Rechtstraat 49A
6221 EG Maastricht
Nederland
www.mabp.eu

oplage
1500 exemplaren
Cortjens, ‘Druk met Communicatie’

bestuur Stichting MABP 
en organisatie

voorzitter: Jan Willem Bertens
secretaris: Anouk Ruyters
penningmeester: Roel Tillij
bestuursleden: 
Paul Bremmers, Wil Boonen  
vormgeving: Amber Tillij
floormanagement: Maarten Arends


adverteren in het
MABP Magazine?

Wil Boonen
boonen-hovens@kpnplanet.nl

Niets uit deze opgaves mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze ook zonder toestemming van de uitgever. Meningen, feiten, weergegeven in ondertekende artikelen of bijdragen aan dit blad vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur. Redactie en uitgever zijn hiervoor niet aansprakelijk. MABP magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties. Enkel de adverteerder kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

coverwebsite2.png
A_Cover.png

© 2018 Maastricht Antiquarian Book & Print Fair Foundation created with Wix.com